Spring til indholdet
Integration
Kontakt
Bliv klogere

Lovgivning

Lovgivningen på udlændinge- og integrationsområdet er kompleks, og er blevet ændret hyppigt de senere år. Se DRC Integrations lovgivningshåndbog for praktikere, høringssvar samt infohæfter til flygtninge.

Håndbog

Viden om den seneste lovgivning

Som professionel, der arbejder med flygtninge og indvandrere, er det vigtigt at kende lovgivningen for at kunne give det bedst mulige tilbud inden for lovens rammer.

Og som flygtning er det vigtigt at kende sine rettigheder.

Se vores seneste lovgivningshåndbog til praktikere med aktuelle regler vedrørende flygtninge, familiesammenførte og indvandrere med behov for støtte.

Håndbogen er senest opdateret i marts 2023.

I lovgivningshåndbogen finder du aktuel viden om temaer som bl.a. integration, beskæftigelse & uddannelse, repatriering, ydelser og hjælp i særlige tilfælde.

Se vores seneste høringssvarSe alle publikationer

Ny opholdsordning på baggrund af uddannelsestilknytning mv.

12 mar 2024

Skærpede betingelser for at opnå ret til kontanthjælp

21 feb 2024

Midlertidig opholdstilladelse til personer, der er fordrevet fra Ukraine og lov om Udbetaling Danmark

18 dec 2023

Videreførelse af integrationsgrunduddannelsen (IGU)

12 okt 2023

Forlængelse af særlov for evakuerede afghanere

11 aug 2023

Ophævelse af 10 års frist ved ferierejser mv.

11 aug 2023

Skærpelse af udvisningsreglerne

12 okt 2022

Lov om midlertidigt ophold til ukrainere - ændring

23 maj 2022

Ændring af særlov

26 apr 2022

Fra 3 til 2 års ventetid på familiesammenføring for personer med ophold efter § 7, stk. 3.

23 mar 2022

Lov om midlertidigt ophold til ukrainere

15 mar 2022

Lov om midlertidigt ophold til visse afghanere

24 sep 2021

Ændring af regler om vejledningspligt om repatriering

05 mar 2021

Regulering af ydelsesstruktur og udbetalingstidspunktet vedr. repatriering

05 mar 2021

Mulighed for overførsel af asylansøgere til asylsagsbehandling og indkvartering i tredjelande

03 mar 2021

Ændring af IGU

11 feb 2021

Lov om hjemrejse for udlændinge uden lovligt ophold

23 dec 2020

Ændring af regler om repatriering i tilfælde af kriminalitet

27 nov 2020

Mulighed for at pålægge en udlænding, der skal udsendes, at lade sig undersøge for fx corona

03 nov 2020

Fritagelse for betalingskravet på erhvervsuddannelser for visse flygtninge

27 sep 2020

Indførelse af gratis uddannelse for flygtninge med midlertidig beskyttelsesstatus

24 jun 2020

Iværksættelse af sociale foranstaltninger over for ledsagede mindreårige udlændinge uden lovligt ophold i Danmark.

21 apr 2020

Nye regler om ophold pga. arbejdsmarkedstilknytning

23 mar 2020

Certificeringsordning for fremmedsprogstolke på sundhedsområdet

18 mar 2020

Afskaffelse af deltagerbetaling mv. til danskuddannelse

02 mar 2020

Bekendtgørelse om modultestning på danskuddannelse for voksne udlændinge m.fl.

20 dec 2019

Inddragelse af flygtninges opholdstilladelse og midlertidigt ophold til alle flygtninge

18 jan 2019

Justering vedr. forlængelse af frihedsberøvelse

30 okt 2018

Ceremoni - Indfødsret

03 okt 2018

Opholdskrav for retten til dagpenge

03 okt 2018

Revision af regler om transportøransvar ved midlertidig grænsekontrol

10 sep 2018

Obligatoriske sprogprøver og styrket forældreansvar

28 aug 2018

Certificering af fremmedsprogstolke på sundhedsområdet

08 aug 2018

Obligatorisk læringstilbud for 1-årige børn

13 jul 2018

Bekendtgørelse om danskuddannelse til voksne udlændinge

06 jun 2018

Visitation på indkvarteringssteder med adgangskontrol

30 maj 2018

Lov om aktiv socialpolitik, Udlændingeloven m.fl.

10 apr 2018

Lov om danskuddannelse (deltagerbetaling)

05 apr 2018

Mulighed for at udarbejde én plan til borgere

12 mar 2018

Revideret bekendtgørelse om boligplacering af flygtninge

12 mar 2018

Mulighed for øget brug af frihedsberøvelse af asylansøgere ved indrejsen

09 mar 2018

Bekendtgørelse om prøver ved danskuddannelse

12 feb 2018

Sundhedsloven (egen betaling for tolkebistand)

09 feb 2018

Ophævelse af en revisionsbestemmelse i lov nr. 153 fra 2015

05 feb 2018

Indførelse af systematisk vejledningspligt om repatriering i kommunerne

05 feb 2018

Lov om social pension mm.

03 jan 2018

Lovforslag om ændring af lov om aktiv socialpolitik, integrationsloven mm.

13 nov 2017

Automatisk forlængelse af §7,3-opholdstilladelser

31 okt 2017

Ny kvoteordning, hvor antallet af kvoteflygtninge fastsættes årligt af ministeren

09 okt 2017

Ophævelse af særligt let adgang til domstolsprøvelse i sager om sammenføring med børn

02 okt 2017

Bandepakken

26 sep 2017

Skærpelse af betingelserne for at opnå tidsubegrænset opholdstilladelse

18 sep 2017

Bekendtgørelse om ro og orden på indkvarteringssteder

11 aug 2017

Evaluering og evt. revision af reglerne om midlertidig beskyttelse

08 aug 2017

Revision af lov nr. 1273 (Håndtering af flygtninge- og migrantsituationen)

26 jun 2017

3 EU-direktiver om Schengeninformations-systemet

19 jun 2017

Bekendtgørelse om reintegrationsbistandens størrelse

06 jun 2017

Udlændingeloven. Øget brug af biometri mv.

10 mar 2017

Ro og orden på indkvarteringssteder for uledsagede mindreårige

08 mar 2017

Lovforslag om ændring af lov om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl.

28 feb 2017

Mulighed for i en krisesituation at afvise asylansøgere ved grænsen

17 feb 2017

Folketingets Ombudsmand får kompetence til at føre tilsyn med tvangsudsendelser

06 feb 2017

Øget støtte til repatriering og skærpet tilbagebetalingskrav ved fortrydelse

01 feb 2017

Vejledning til Serviceloven: Særlig støtte til børn, unge og deres forældre, herunder asylansøgere

24 nov 2016

Overførsel af opgaver til Flygtningenævnet og Udlændingenævnet

23 nov 2016

Styrket kontrol med udlændinge på tålt ophold og kriminelle udviste

28 okt 2016

Bemærkninger til Grund- og Nærhedsnotat om omarbejdning af Dublinforordningen

30 sep 2016

Indstillede medlemmer fjernes fra Flygtningenævnet

15 sep 2016

Ophævelse af 2 års fristen i sager om familiesammenføring med børn mm.

02 jun 2016

Udkast til lovforslag om IGU

18 apr 2016

Ændring af integrationsloven; bedre rammer for at modtage og integrere flygtninge

15 apr 2016

Lov om kommunale særlige tilbud om grundskoleundervisning til udenlandske børn og unge

08 apr 2016

Ventetid på familiesammenføring for flygtninge med § 7, 3 forlænget fra 1 til 3 år

22 dec 2015

Transportøransvar ved indre Schengen-grænser

04 dec 2015

Ændring af betingelserne for retshjælp ved klager til internationale klageorganer

27 nov 2015

Ændring af kriterier for kvoteflygtninge, genindførelse af et kriterium om integrationspotentiale

11 nov 2015

Forslag til Lov om Indfødsretsprøven af 2015

03 nov 2015

Ophævelse af erklæringsadgang for unge født og opvokset i Danmark

26 okt 2015

Ændring af bekendtgørelse om retssikkerhed og administration på det sociale område

20 aug 2015

Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik, lov om en aktiv beskæftigelsesindsats

04 aug 2015

Genindførelse af optjeningsprincippet for ret til børnetilskud mv.

03 aug 2015

Harmonisering af regler om opgørelse af bopælstid for folkepension

03 aug 2015

Forslag om indførelse af en to-instans procedure i sager om humanitær opholdstilladelse

22 apr 2015

Et jobrettet integrationsprogram for nytilkomne flygtninge og familiesammenførte

09 apr 2015

Danmarks ratifikation af den valgfri protokol af 19. december 2011 til FN’s konvention om barnets rettigheder

14 jan 2015

Download materialer om lovgivning

Lovgivningshåndbog samt infohæfter til flygtninge om inddragelse og forlængelse af opholdstilladelser.

Den med paragrafferne (lovgivningshåndbog)

1 Fil(er)

Statsløse børn og unges mulighed for statsborgerskab

2 Fil(er)

Inddragelse og forlængelse af opholdstilladelser

4 Fil(er)

Læs mere om lovgivning