Spring til indholdet
Integration
Kontakt
Bliv klogere

Netværk

For at fremme integrationsarbejdet arrangerer DRC Integration netværksmøder for kommunale integrationsfaglige aktører, hvor det er muligt at få ny viden og dele erfaringer på tværs af kommuner.

Om netværket

Et kommunalt netværk der omsætter ny viden til praksis

Savner du løbende ny viden om integrationsarbejdet i Danmark? Vil du have redskaber til at omsætte viden om integration af flygtninge til praksis?

Så meld dig ind i DRC Integrations netværk for kommunale integrationsfaglige aktører.

Til netværksmøderne præsenterer vi aktuel og relevant viden om integration af flygtninge og indvandrere i Danmark.

Oplæg og drøftelser skal omsætte forsknings- og konsulentbaseret viden til almindelig praksis og drift i den kommunale integrationsindsats.

Der findes et netværk for praktikere i hver af landets fem regioner, og der afholdes tre møder om året i hver region (jan/feb, maj/juni og okt/nov).

Bliv klogere på danskuddannelse, motivation og progression

/  Det er temaet for netværksmøderne i maj/juni 2024

Temaer

Netværksmøderne tager aktuelle temaer op. Det seneste hovedtemaer har været:

Forskellige sundheds- og sygdomsopfattelser
Hvordan håndterer vi i praksis de modsatrettede krav, der ligger i integrationsopgaven qua det midlertidige opholdsgrundlag?
Aktivitetsparate med fokus på beskæftigelse – herunder sociale og sundhedsmæssige hindringer
Nyankomne flygtningefamiliers mentale sundhed og trivsel – med fokus på børn og unge

Formålet med det kommunale netværk

  • At fremme det gode/effektfulde integrationsarbejde og sprede succesfulde integrationsindsatser på tværs internt i kommunerne og kommunerne imellem.
  • Opbygge netværk og skabe tværkommunale samarbejds- og partnerskabsformer.
Hvem er med i det kommunale netværk?
Deltagere

Hvem er med i det kommunale netværk?

Med i netværket er kommunale medarbejdere og ledere, der arbejder på integrationsområdet: socialrådgivere, jobkonsulenter, familiekonsulenter, ydelsesmedarbejdere, fagkonsulenter med videre.

Omkring to tredjedele af landets kommuner er i dag medlem af netværket. Som udgangspunkt har hver kommune, der er med i netværket, fem pladser.

DRC Integration afvikler netværksmøderne i samarbejde med LG Insight.

Kontakt

Vil du vide mere eller tilmelde dig det kommunale netværk, kontakt: