Spring til indholdet
Integration
Kontakt
Vores arbejde

Børn og Familie

Vi tilbyder indsatser, der kan hjælpe børn og unge med traumesymptomer, samt familier med flygtningebaggrund til trivsel og integration i det danske samfund.

Hjælp til børn, unge og familiers trivsel

DRC Integrations Børn, unge og familie-afdeling har mange års erfaring med udredning og afklaring af, hvilke indsatser det kan give mening at igangsætte med den enkelte borger eller familie. Så sagsbehandlingen bliver optimeret, og den enkelte borger styrket.

Vores ydelser spænder fra lettere praktisk eller pædagogisk støtte til omfattende psykologisk traumebehandling. Vi har fokus på positive effekter her og nu såvel som på lang sigt. Vores indsatser til flygtninge med traumesymptomer er skræddersyede og tværfaglige. På den måde sikrer vi en proces, der bliver effektiv og meningsfuld. Både for kommunen og den enkelte borger.

Status som 2. aktør med non-profit baggrund sikrer, at vi altid har en løsningsorienteret og omkostningsbevidst tilgang til opgaverne.

Bred faglighed styrker vores fleksibilitet

Vores medarbejdere kommer med mange forskellige fagligheder, kompetencer og baggrunde – også sprogligt og kulturelt. Det styrker vores evne til at målrette indsatsen i hver enkelt sag. Vi insisterer på et godt tværfagligt samarbejde og høj kvalitet i alle vores opgaver.  

Hent vores produktark nederst og læs mere om forskellige muligheder.

Kontakt os og hør, hvordan vi kan gøre en forskel

Screening

Traumesymptomer

Vi tilbyder både omfattende psykologiske tests, forældrekompetencevurderinger og lettere screeninger for f.eks. traumesymptomer.

Vi tager udgangspunkt i nærmeste udviklingszone

Når vi foretager en udredning og screening, foregår det altid med udgangspunkt i den enkelte borgers eller families nærmeste udviklingszone. Dermed tager vi højde for både mentaliseringsevne og følelsesmæssigt udviklingsniveau.

Det giver bedre muligheder for en præcis og brugbar afklaring.

Et traume kan bremse hjernens udvikling

Ved voldsomme hændelser kan den kognitive del af hjernen ’lukke ned’, og de ældre dele af hjernen tage over, med bla. forhøjet alarmberedskab som konsekvens.

Voldsomme, traumatiske og stressende oplevelser skaber ofte dysregulering i hjernen og kan bl.a. skabe store problemer med søvn, koncentration, nære relationer og evnen til at deltage i en almindelig hverdag.

30-45 % 

blandt flygtninge og familiesammenførte vurderes at være berørt traumer.

Vores Metoder

I arbejdet med børn, unge og voksne med traumesymptomer bruger DRC Integration den neurosekventielle tilgang NMT, Neurosequential Model of Therapeutics. En behandlingsmetode, der bygger bro mellem den traditionelle udviklingspsykologi og hjerneforskning.

Viden om hjernens udvikling og opbygning viser, at det er afgørende i hvilken rækkefølge, vi stiller den enkelte borger over for forskellige udfordringer. NMT-teorien forstår hjernen som hierarkisk opbygget og sekventielt udviklet: Hvert udviklingstrin bygger på det foregående. Det første skal mestres, før det næste kan udvikles.

Traumer bremser hjernens udvikling

Hos velstimulerede og raske børn bliver hjernens fire dele udviklet kronologisk. Hos børn og voksne, der er udsat for traumatiske hændelser som overgreb eller krig, kan hjernen enten lukke ned for allerede udviklede områder eller bremse en igangværende udvikling.

De får bl.a. sværere ved at koncentrere sig, huske, tænke logisk, danne relationer eller sætte sig i andres sted. Og det har indflydelse på, hvordan de reagerer på og agerer under møder med bl.a. det offentlige Danmark.

Flere faggrupper samarbejder om behandlingen

En afgørende pointe er, at interventioner skal gentages ofte i løbet af en dag. En anden er, at flere forskellige faggrupper, som bl.a. psykologer, terapeuter, pædagoger og lærere, er en del af behandlingen.

NMT

Positive effekter

Med den neurosekventielle metode, der er omdrejningspunktet for vores arbejde, er der for den enkelte fokus på positive effekter her og nu såvel som på lang sigt. Målene er individuelle, men handler for alle om:

   • Øget koncentrationsevne
   • Forbedret hukommelse
   • Øget indlæringsevne
   • Forbedret søvn
   • Øget evne til regulering af arousal
   • Styrkede relationelle kompetencer
   • Styrket kognition og refleksion

Med styrkelse af de grundlæggende områder kan der opnås betydelige positive effekter i forhold til styrket forældreevne:

   • Øget trivsel og sundhed
   • Gennemførelse af grundskole
   • Gennemførelse af ungdomsuddannelse
   • Øget beskæftigelse som voksen
   • Udvikling af evne til at indgå i tætte og gensidige relationer, f.eks. til en partner
   • Forbedret forældreevne som voksen
   • Forebyggelse af kriminalitet, radikalisering mv.

Nogle børn med traumesymptomer kan have svært ved at indgå i relationer med andre uden, at der opstår kontroverser. Derfor kan en fritidsaktivitet som f.eks. fodbold give mange konflikter og nederlag, mens en solobaseret aktivitet som svømning kan være en succes.

DRC Integrations familiekonsulent hjælper med at afklare, hvad der giver mening for det enkelte barn.

Vores resultater

Nogle familier med flygtningebaggrund oplever at komme i klemme mellem to kulturer. Det kan føre til sociale problemer, konflikter og isolation. Her er ni områder, hvor familiekonsulenterne fra DRC Integration gør en forskel:

Vores familiekonsulenter

   • kan bidrage til, at en familie ikke går i opløsning og hjælpe dem med at få øjnene op for muligheder på arbejdsmarkedet, i uddannelsessystemet og i det sociale liv
   • yder hjælp til selvhjælp med det formål at støtte familien til at kunne fungere selvstændigt i det danske samfund.
   • fungerer som ’brobygger’ mellem familie og offentlige institutioner og bidrager til at opbygge en fælles forståelse gennem dialog og samarbejde.
   • vejleder og støtter i samarbejdet med skoler, daginstitutioner og andre offentlige institutioner.
   • støtter familien i håndtering af problemer i forholdet mellem børn/unge og forældre, opdragelse, danske normer og krav, samt uddannelses- og jobmuligheder.
   • hjælper med dagligdagsting, så familien får styr på nødvendige praktiske rutiner og bliver fortrolig med livet i Danmark.
   • har erfaring med at observere samspillet i familier.
   • bidrager til at bryde uhensigtsmæssige mønstre. 
   • kan være en rollemodel.

Vi kombinerer og skræddersyr gerne indsatserne til børn, unge og familier i tværfaglige forløb, og har altid fokus på sparring og et godt samarbejde

/  Børn, unge og familie-afdelingen, DRC Integration

DRC Integration hjælper familier med flugtbaggrund til at fungere på egen hånd i det danske samfund

DRC Integration hjælper familier med flugtbaggrund til at fungere på egen hånd i det danske samfund

Læs mere om vores forskellige løsninger her:

MindSpringPlus
NMT-udredning og indsats
Traumebehandling for familier
Pædagogisk støtte og familiebehandling
Søvnproblemer - Søvnbehandling med musik