Spring til indholdet
Integration
Kontakt
Vores arbejde

Civilsamfund: Frivillige som en del af integrationen

Mere end 5500 frivillige i DRC, lægger deres kræfter i arbejdet med at vise flygtninge og personer med etnisk minoritetsbaggrund en vej ind i det danske samfund. Kommuner, boligsociale aktører, sprogskoler og behandlingssteder er nogle af dem, vi samarbejder med om at styrke integrationsindsatsen med hjælp fra frivillige.

24.000 flygtninge i Danmark får støtte fra frivillige i DRC

bliver bedre til at navigere og klare sig i samfundet
bliver bedre til dansk
styrker deres netværk og deltagelse i samfundet
oplever øget trivsel

Vores frivillige støtter flygtninge og personer med etnisk minoritetsbaggrund i hverdagen

Igennem lokale frivilliggrupper over hele landet gør vores frivillige hver dag en forskel med aktiviteter og tilbud for voksne, børn og unge med flygtninge- og anden minoritetsetnisk baggrund.

Flygtningene kan i vores tilbud finde hjælp og støtte til blandt andet sprog, lektier, uddannelse, juridiske spørgsmål, kommunikation med myndigheder, banker og lignende, styrke deres netværk, fritidsaktiviteter og de praktiske udfordringer i hverdagen. Alle aktiviteterne er drevet af de frivillige kræfter, men tilknyttet DRC Integration, Frivillig for hjælp koordination, støtte og vejledning.

Vi har et landsdækkende netværk af frivilligfaglige konsulenter, som har det overordnede ansvar for aktiviteterne, og som yder støtte og sparring til de frivillige. Konsulenterne fungerer desuden som vores kontaktperson i forhold til vores lokale samarbejdspartnere. Samarbejder du som kommune, boligforening, uddannelses- eller behandlingssted med os vil regionskonsulenten være jeres bindeled til os.

I 2023 fik:

  • 3652 børn og unge hjælp til lektier
  • 3057 voksne studie- og lektiehjælp
  • 3292 voksne støtte til at lære dansk
  • 120 tolkning via hverdagstolke
  • 1944 rådgivning i Frivilligrådgivningen
  • 8285 rådgivning i en hverdagsrådgivning.

Derudover deltog 7889 i sociale arrangementer med deres frivilliggruppe.

Se Året i tal: Afrapportering 2023.

Cases

Vi styrker integrationen igennem vores samarbejde med kommuner, boligsociale aktører, sprogskoler, uddannelsessteder og behandlingssteder. Læs om nogle af vores samarbejder her.

Sølystskolen: Eleverne fik nærværende voksne efter skoletid
Tårnby Kommune: Netværksfamilier er guld værd for flygtninge
Frederiksberg Kommune: Fokus på det hele hverdagsliv
AOF Job og Dansk: Sprogtræning uden for klasselokalet
Samarbejd med os

Lad frivillige blive en del af jeres indsats

Vi samarbejder med blandt andet kommuner, boligsociale aktører, sprogskoler og behandlingssteder, som med os som samarbejdspartner får styrket integrationsindsatsen igennem det frivillige arbejde.

Et samarbejde med os kan give jeres integrationsprojekter et ekstra gear. Vi kan sammen sætte ind med frivillige kræfter og aktiviteter, der passer til det behov, I har.

De frivilliges engagement og den personlige kontakt kan vise vejen ind i det danske samfund ved at række en hånd ud, hvor de professionelle ofte ikke kan nå.

Når I samarbejde med os, står vi for al kontakt til de frivillige: vi rekrutterer, organiserer, motiverer - og sørger for det praktiske. 

Læs mere om at samarbejde med os

Vi leder de frivillige

DRC Integration, Frivillig arrangerer alt det praktiske omkring koordinering, rekruttering og ledelse af de frivillige.

Rekruttering og koordinering

DRC rekrutterer og koordinerer de frivillige.

Supervision og kurser

Alle frivillige har adgang til supervision og kurser og de kan sparre med vores konsulenter, som er specialister i frivillige ledelse.

Forsikring

Gennem DRC er alle frivillige er dækket af en forsikring.

Børnebeskyttelse

Vi indhenter gyldig børneattest til frivillige og vejleder i dem i børnebeskyttelse.

Samarbejdet med DRC Integration er en kæmpe hjælp. Det er godt organiseret og struktureret, og der er klar kommunikation. Det er nemt og overskueligt.

/  Sofie Larsen, sagsbehandler Tårnby Kommune

Værdien af den frivillige indsats

Værdien af den frivillige indsats

Vores netværk af omkring 5500 frivillige i hele landet hjælper på årsbasis 24.000 flygtninge og personer med etnisk minoritetsbaggrund. De møder flygtningene i øjenhøjde i sprog- og lektiecaféer, rådgivninger, som netværkspersoner, på cykelkurser, som mentorer, hvor de som privatpersoner rækker ud med hjælp og støtte til at trives i det danske samfund.

Undersøgelser viser, at de frivilliges indsats har en stor værdi. Den frivillige indsats styrker blandt andet flygtningenes kendskab til det danske samfund og deres rettigheder, de får styrket sprog  og deres muligheder på arbejdsmarkedet, netværk og den generelle trivsel i Danmark.

Læs mere om værdien af den frivillige indsats

Kontakt

Besøg også vores hjemmeside for frivillige og brugere

På vores hjemmeside for frivillige og for brugere kan du finde mere information om de mange aktiviteter vi arbejder med. Du kan læse om, hvordan man benytter sig af tilbuddene, søger puljer og tilskud, og hvordan man tilmelder sig som frivillig.

Læs også

Frederiksberg Kommune: Fokus på det hele hverdagsliv

Frederiksberg Kommune: Fokus på det hele hverdagsliv

Læs mere
Tårnby Kommune: Netværksfamilier er guld værd for flygtninge

Tårnby Kommune: Netværksfamilier er guld værd for flygtninge

Læs mere
Værdien af den frivillige indsats

Værdien af den frivillige indsats

Læs mere