Spring til indholdet
Integration
Kontakt
Vores arbejde

Udviklingsprojekter

DRC Integration står bag en række udviklingsindsatser målrettet flygtninge og personer med etnisk minoritetsbaggrund. Målet er et selvstændigt og værdigt liv i Danmark. Læs her om vores aktuelle og tidligere udviklingsprojekter og få ny viden og metoder til en styrket integrationsindsats i Danmark.

Foto: Jens Wognsen
Skole og fritid
Flygtninge i job
Traumer og mental sundhed
Trivsel og inklusion
Kenneth Flex, direktør i DRC Integration

Vi afdækker videnshuller på integrationsfeltet i Danmark. Det kan være utilstrækkelig viden om særlige målgrupper af etniske minoritetsborgere eller manglende redskaber og metoder i modtagelses- og integrationsarbejdet. På den baggrund designer vi innovationsprojekter, der skal gøre os klogere og forbedre praksis på integrationsområdet.

/  Kenneth Flex, direktør i DRC Integration

Kontakt