Spring til indholdet
Integration
Kontakt
Civilsamfund

Samarbejd med os og vores frivillige

Vi styrker integrationen igennem vores samarbejde med kommuner, boligsociale aktører, sprogskoler, uddannelsessteder og behandlingssteder.

Styrk jeres indsatser med frivillige kræfter
Ditte Valente

Styrk jeres indsatser med frivillige kræfter

Arbejder du i en kommune, boligforening, behandlingssted, uddannelsessted, privat firma - eller noget helt andet - kan et samarbejde med os være vejen til at løfte integration og trivslen for din målgruppe til et nyt niveau. Vi kan sammen sætte ind med frivillige kræfter og aktiviteter, der passer til det behov I har.

De frivillige kan noget, som I ikke selv kan

Et samarbejde med os kan give jeres integrationsprojekter et ekstra gear. De frivilliges engagement og den personlige kontakt kan vise vejen ind i det danske samfund ved at række en hånd ud, hvor de professionelle ofte ikke kan nå.

De frivillige kan blandt andet give flygtninge et lokalt netværk, hjælpe dem til at forstå det danske samfund, støtte med praktiske ting i hverdagen og med hverdagens sproghjælp, cykelkursus og hjælpe til lektier, eksamen, studier og jobsøgning. En stærk relation med ressourcestærke frivillige er ofte helt afgørende for en god start og aktiv deltagelse i samfundslivet - både på arbejdsmarkedet, i uddannelse og socialt.

Samarbejdet med DRC Integration er en kæmpe hjælp. Det er godt organiseret og struktureret, og der er klar kommunikation. Det er nemt og overskueligt.

/  Sofie Larsen, sagsbehandler Tårnby Kommune

Tilpasset jeres behov

Alle løsninger og indsatser med frivillige i DRC Integration tager udgangspunkt i den enkelte samarbejdspartners behov. Løsningen tilpasses og opdateres løbende efter aftale.

Tryghed

Vi indhenter børneattester og sørger for forsikringsdækning af frivillige.

Kvalitet

Alle løsninger og indsatser tager udgangspunkt i jeres behov. Løsningen tilpasses og opdateres løbende efter aftale.

Fleksibilitet

Samarbejdet kan tilpasses løbende efter det lokale behov.

Gennemsigtighed

Indsatsen koordineres af en frivilligfaglig konsulent i DRC Integration. Der afrapporteres løbende til jer.

Vi får jo nærmest en færdig pakke

/  Skoleleder Karina Corneliussen, Sølystskolen i Silkeborg

Sådan samarbejder vi

Når I samarbejder med os, er alle aktiviteter med frivillige som drivkraft og fuldt støttet af DRC Integration, Frivillig. Vi understøtter de frivillige med sparring, ledelse, uddannelse og administration. I alle tilbud er det de frivillige som organiserer og koordinerer de daglige aktiviteter og det er dem, som flygtningene møder.

I jeres samarbejde med os, vil det være vores konsulenter I møder og samarbejder med. Vores opgave er at lede de frivillige, sørge for rekruttering og oplæring i opgaverne samt stå for den daglige sparring og støtte. 

Vi leder de frivillige

DRC Integration, Frivillig arrangerer alt det praktiske omkring koordinering, rekruttering og ledelse af de frivillige.

Rekruttering og koordinering

DRC rekrutterer og koordinerer de frivillige.

Supervision og kurser

Alle frivillige har adgang til supervision og kurser og de kan sparre med vores konsulenter, som er specialister i frivillige ledelse.

Forsikring

Gennem DRC er alle frivillige er dækket af en forsikring.

Børnebeskyttelse

Vi indhenter gyldig børneattest til frivillige og vejleder i dem i børnebeskyttelse.

Læs også

Tårnby Kommune: Netværksfamilier er guld værd for flygtninge

Tårnby Kommune: Netværksfamilier er guld værd for flygtninge

Læs mere
AOF Job og Dansk: Sprogtræning uden for klasselokalet

AOF Job og Dansk: Sprogtræning uden for klasselokalet

Læs mere
Sølystskolen: Klubben gav eleverne nærværende voksne efter skoletid

Sølystskolen: Klubben gav eleverne nærværende voksne efter skoletid

Læs mere
Værdien af den frivillige indsats

Værdien af den frivillige indsats

Læs mere

Kontakt

Kontakt os og hør mere om mulighederne for et samarbejde.

Læs mere om samarbejder frivillige