Spring til indholdet
Integration
Kontakt
Civilsamfund

Tårnby Kommune: Netværksfamilier er guld værd for flygtninge

For at styrke integrationen har Tårnby Kommune siden 2015 haft en partnerskabsaftale med DRC Integration, Frivillig om at matche flygtninge og familiesammenførte med frivillige netværksfamilier.

Et vigtigt redskab i kommunens integrationsindsats

Et vigtigt redskab i kommunens integrationsindsats

Netværksfamilier- og personer er frivillige som bliver matchet med en flygtning eller flygtningefamilie for at hjælpe og støtte flygtningene med hverdagens store og små udfordringer.

Igennem samarbejdet med Tårnby Kommune har DRC Integration, Frivillig siden 2015 haft til opgave at etablere match med netværksfamilier- eller enkeltpersoner til kommunens borgere med flygtningebaggrund.

Aftalen er et vigtigt led i kommunens samlede integrationsindsats. Matchene mellem flygtninge og frivillige kan styrke områder af indsatsen, som kommunen ikke har mulighed for varetage.

Med netværksfamilier kan kommunen tilbyde hjælp på et andet niveau end normalt

Kommunen kan hjælpe flygtningene med henvisning til bolig, sprogskole og andre tungere opgaver. Men de lettere udfordringer i hverdagen har sagsbehandlerne typisk ikke ressourcer til at gå ind i - eller det ligger uden for den professionelles sfære.

Netværksfamilier- og -personer kan hjælpe flygtningene med stort og småt i hverdagen, som ligger uden for sagsbehandlerens arbejdsområde – alt det, som venner og familie typisk hjælper hinanden med, men som kan være svært, hvis man er ny i en fremmed kultur og ikke har et godt netværk. Det kan være at hjælpe med en brugsanvisning til vaskemaskinen, læse og forstå en beskeder fra skolen eller inspirere til fritidsaktiviteter osv.

En vigtig del af relationen kan være sociale aktiviteter, hvor man hygger sig sammen, som gåture, middage og udflugter, eller man kan invitere hinanden med til familiens sammenkomster og højtider.

Det åbner for, at vi kan tilbyde ekstra hjælp på et andet niveau end normalt. Det er et tilbud, som kan noget på det personlige plan.

/  Sofie Larsen, sagsbehandler i Tårnby Kommune

Vores samarbejde med Tårnby Kommune

Sådan fungerer partnerskabsaftalen

Med aftalen mellem Tårnby Kommune og DRC Integration blev der indgået et samarbejde, hvor DRC skulle sørge for at matche de borgere, som kommunen henviste til ordningen, med en frivillig enkeltperson eller familie.

DRC står for ledelsen af de frivillige

Igennem aftalen har kommunen kontakt til én konsulent i DRC, som står for al kontakt til de frivillige og til DRC. DRC's rolle er at løfte hele opgaven med at organisere og lede de frivillige. DRC rekrutterer de frivillige netværkspersoner og står for at introducere og klæde dem på til opgaven.

Alle frivillige hos DRC er forsikret og vi indhenter en børneattest, hvis der er børn involvereret i relationen. De frivillige netværkspersoner støttes, ledes og motiveres løbende af en konsulent fra DRC. Der tilbydes sparringsmøder med andre netværkspersoner, kurser og inspirationsmaterialer, formidling af viden om integrationsfaglige spørgsmål, og de frivillige har adgang til supervision og rådgivning fra DRC’s psykoterapeut. Det er DRC’s konsulent, som står for den løbende kontakt til de frivillige og sørger for at besvare de spørgsmål, der måtte dukke op hen ad vejen.

Læs mere om at samarbejde med os

Vi leder de frivillige

Rekruttering og koordinering

DRC rekrutterer og koordinerer de frivillige.

Supervision og kurser

Alle frivillige har adgang til supervision og kurser og de kan sparre med vores konsulenter, som er specialister i frivillige ledelse.

Forsikring

Gennem DRC er alle frivillige er dækket af en forsikring.

Børnebeskyttelse

Vi indhenter gyldig børneattest til frivillige og vejleder i dem i børnebeskyttelse.

Tilbuddet om netværksfamilier er noget af det første, jeg tænker ind i arbejdet med borgeren.

/  Sofie Larsen, sagsbehandler i Tårnby Kommune

Sagsbehandler i Tårnby Kommune:

Det er virkelig et redskab, jeg kan bruge

For Sofie Larsen, sagsbehandler i Tårnby Kommune, er muligheden for at matche flygtninge med netværksfamilier et vigtigt redskab i integrationsindsatsen.

”Det er virkelig et redskab, jeg kan bruge. Det her tilbud er guld værd,” siger Sofie Larsen, sagsbehandler i Tårnby Kommune:

”Flygtninge er en særlig målgruppe. De ser os som kontaktpersoner i kommunen, men også som indgangen til alt i Danmark: Noget med børn, hospital eller noget helt tredje. Og det kan være rigtig udfordrende, når vi har en klar målsætning, rammer og lovgivning for, hvad vi skal med borgeren. Tilbuddet om Netværksfamilier er noget af det første, jeg tænker ind i arbejdet med borgeren.”

Hvad kan tilbuddet om netværksfamilier give? 

"Det åbner for, at vi kan tilbyde ekstra hjælp på et andet niveau end normalt. Det er et tilbud, som kan noget på det personlige plan. Vi har også mulighed for at give mentortimer, men det er en socialfaglig mentor, der udelukkende er beskæftigelsesrettet.”

Hvad betyder det for flygtninge at have en netværksfamilie?

”Et godt match mellem en frivillig og en flygtning er ikke nødvendigvis, at de har samme alder eller interesse. Det er individuelt. Det kan være et ungt menneske, der har brug for støtte eller venskab, eller en person, som kan yde omsorg. Når vi følger op, kan jeg mærke på borgerne, at de virkelig får noget ud af det. De har måske pludselig fået forbindelse til et arbejde, en ny ven eller noget helt tredje, via den frivillige. De har pludselig et netværk i Danmark på en anden måde, end hvis de kun så dem, de kendte i forvejen, som måske også er flygtninge.”

Hvordan er samarbejdet mellem sagsbehandler og DRC Integration?

”Som sagsbehandler er der hele tiden det krydspres med, at man så gerne vil hjælpe borgeren på bedste vis, men samtidig har en lov og noget økonomi, der spiller ind. Samarbejdet med DRC Integration er en kæmpe hjælp. Vi har én kontaktperson hos DRC Integration, der har kontakt med de frivillige. Jeg har kontakt med borgerne. Det er godt organiseret og struktureret, og der er klar kommunikation. Det er nemt og overskueligt.”

Hjælper det flygtninge i job?

”I Danmark handler det at få job rigtig meget om netværk, så det kan godt være en tilfældig frivillig, som kan åbne nogle døre.”

Vil du anbefale netværksfamilier til andre sagsbehandlere?

”Jeg anbefaler Netværksfamilier til alle. Det er helt unikt. Jeg føler virkelig, at det giver noget til borgeren – vi kan se udvikling. Vores samtaler skal være beskæftigelsesrettet hele tiden, for fokus er jo hurtigste vej til selvforsørgelse. Men kigger man på hele borgerens situation, er der jo mange andre ting, der spiller ind.”

”Se lige, hvor smukt her er,” siger syriske Hamed og slår begejstret ud med armene. En sommerdag mødes han med sin netværksperson Ghazwan midt i dansk vandkantsnatur med en lille lystbådehavn omkranset af marehalm, sten og skvulpende bølger.Ditte Valente

”Se lige, hvor smukt her er,” siger syriske Hamed og slår begejstret ud med armene. En sommerdag mødes han med sin netværksperson Ghazwan midt i dansk vandkantsnatur med en lille lystbådehavn omkranset af marehalm, sten og skvulpende bølger. Ditte Valente

Da jeg kom her, havde jeg ingen. Det er hårdt at leve alene på dette værelse. Det var nødvendigt at have en kontaktperson, jeg kunne tale med, og som kunne lære mig noget.

/  Hamed, flygtning fra Syrien

Hamed fra Syrien

Da jeg kom her, havde jeg ingen

Da Hamed kom til Tårnby som flygtning, blev Ghazwan netværksperson for ham. Et ’arrangeret venskab’, der har fået stor betydning for dem begge.

Ghazwan finder spillekort frem. Han sidder på sovesofaen i Hameds lille etværelses lejlighed i Tårnby. ”Der er et dansk spil,” siger han, mens han med et skælmsk smil blander kort.

I sommeren 2018 kom syriske Hamed på nu 19 til Danmark. Senere samme år, blev Ghazwan hans netværksperson. Ghazwan er født i Irak og kom til Danmark som flygtning som 7-årig. I dag er han 27 og bor med sin hustru i Albertslund. Siden 2018 har Ghazwan været frivillig i DRC Integration.

DRC Integration samarbejder med bl.a. Tårnby Kommune om at sikre netværksfamilier og -personer til flygtninge. Målet er at bryde isolation og bane vej for aktiv deltagelse i det danske samfund. Netværkspersoner er en slags gode naboer, med enten etnisk dansk eller indvandrerbaggrund. Ud over social kontakt, fortæller de om forhold i Danmark, som f.eks. foreningsliv, uddannelsesmuligheder, arbejdsmarkedet, og hjælper med at forstå og handle på breve fra myndigheder og børnenes forældreintra.

’Jeg havde ingen’

”Lær mig spillet,” siger en ivrig Hamed. Ghazwan ler: ”Sagen er, at det hedder…,” han kan næsten ikke få spillets navn over sine læber uden at grine: ”Røvhul.”

For en flygtning kan det være en stor udfordring at komme til et land, med en fremmed kultur og et andet sprog. For Hamed blev Ghazwan den danske ven, der hjalp med at genfinde håbet og navigere i det danske samfund:

”Da jeg kom her, havde jeg ingen. Det er hårdt at leve alene på dette værelse. Det var nødvendigt at have en kontaktperson, jeg kunne tale med, og som kunne lære mig noget. I det mindste oversætte nogle basale ting…” siger Hamed og slutter: ”Og så var jeg heldig, at jeg fik dig.” Og følelsen er gensidig. Hamed er blevet en vigtig del af Ghazwans liv. Da han blev gift, var Hamed med til brylluppet. Og under corona-nedlukningen talte eller skrev de næsten dagligt sammen.

En ven gav mere styr på livet

”Hvordan tror du, at du ville have det, hvis ikke du havde mødt mig,” spørger Ghazwan.

”Skal jeg svare ærligt? Kender du Christiania? Jeg ville være der, for der er virkelig ikke nogen at snakke med her,” siger Hamed.

”Nej, nej,” udbryder Ghazwan. Da Hamed lige var ankommet, begyndte han at ryge og hænge ud på Christiania: ”Og det var ikke almindelige cigaretter... På Christiania så jeg alle stofferne og alkoholen lige foran mig. Uden dig, ser jeg mig selv være endt der,” siger en åbenhjertig Hamed til Ghazwan, der fik sat en stopper for fristadens tiltrækning.

”Jeg er meget taknemmelig for dig,” siger Hamed og lægger hånden over sit hjerte. Og en tydeligt rørt Ghazwan svarer: ”Jeg er ekstremt stolt af Hamed, og hvor meget han gør for at blive integreret.” I dag arbejder Hamed på en tankstation, hvor han får øvet sig i at tale dansk. Og nyder, at der er brug for ham.

Mere end 700 om året får en netværksperson eller -familie

I 2023 matchede vi på landsplan 724 flygtninge og personer med etnisk minoritetsbaggrund med en netværksperson eller -familie.

Vil du samarbejde med os? Kontakt

Læs også om

AOF Job og Dansk: Sprogtræning uden for klasselokalet

AOF Job og Dansk: Sprogtræning uden for klasselokalet

Læs mere
Sølystskolen: Klubben gav eleverne nærværende voksne efter skoletid

Sølystskolen: Klubben gav eleverne nærværende voksne efter skoletid

Læs mere
Frederiksberg Kommune: Fokus på det hele hverdagsliv

Frederiksberg Kommune: Fokus på det hele hverdagsliv

Læs mere