Spring til indholdet
Integration
Kontakt
Materialer

DRC Integration er klar til at understøtte modtagelse og integration af kvoteflygtninge

I disse år kommer der congolesiske kvoteflygtninge til Danmark. Det er altovervejende enlige kvinder med børn, der har boet i flygtningelejre i Rwanda i mange år. Det er en stor og krævende omvæltning for familierne at lande i Danmark.

Læs mere apr 2024
536 KB

Der kommer snart congolesiske kvoteflygtninge til Danmark – er I klar til modtagelsen i jeres kommune?

DRC Integration tilbyder pædagogisk støtte og familiebehandling, professionelle mentor- og beskæftigelses-indsatser, opkvalificering af medarbejdere og frivillig-baseret støtte.

Vi har en mangeårig og aktuel viden om i samarbejde med landets kommuner at modtage og integrere flygtninge.

Vi har aktuel erfaring med samarbejde om kvoteflygtninge, ligesom vi har erfaringer med modtagelse og integration specifikt af congolesiske kvoteflygtninge.

En erfaring herfra er, at det er vigtigt at være opmærksom på familiernes situation og behov tidligt i modtageforløbet.

Læs mere om muligheder for samarbejde.

Læs mere om Kvoteflygtninge